Buurtverenigingen

BUURTVERENIGINGEN
 

Buurtvereniging Achterste Brug

Mevr. C. van Boxel

Hoeverdijk 90

5556 VN 

achterstebrug@gmail.com

Buurtvereniging Beugeldreef

Dhr. Bjorn Boons

Beugelstraat 2

5556 WK

beugeldreef@live.nl

bjorn_boons@hotmail.com

Buurtvereniging De Dommel

Dhr. J. Versmissen

Dorpsstraat 51a

5556 VL  

morianator@gmail.com

jan.trea@onsbrabantnet.nl

de.dommel@chello.nl ?

Buurtvereniging De Grensstreek

Mevr. A. Vermulst

Grensweg

 

Anita.Vermulst@gmail.com

Buurtvereniging De Molenbuurt

P. Verbers

Sportstraat 12

5556 VW 

pjverbers@onsmail.nl

Buurtvereniging De Stroat

Dhr. P. de Krom

Dorpsstraat 7

5556 VL  

pdekrom@hetnet.nl

Buurtvereniging Den Hoek

Mevr. A. v.d. Boomen

Klein Borkel 27

5556 XK 

farmvdboomen@tele2.nl

Buurtvereniging Maastrichterweg

Dhr. H. v. Boxtel

Abdijweg 3

5556 VC  

jpjvanboxtel@onsbrabantnet.nl

Buurtvereniging Schaft

Mevr. G. Maenen

Dorpsstraat 104

5556 VL 

greetjem@onsbrabantnet.nl

Buurtschap De Schafterbeemden

Mevr. R. Windels Schafterdijk 2 5556 VK r.windels@kpnmail.nl